Projekty finansowane przez UEPROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

NOWOŚĆ!


JĘZYKI i IT bramą do lepszej przyszłości


Głównym celem projektu Języki i IT bramą do lepszej przyszłości jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, niezatrudnionych, oraz pracujących w wieku od 25 do 64 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich i w miastach do 50 tyś. mieszkańców.
Oferujemy:
Dla wszystkich uczestników:

• Kurs języka niemieckiego (180 godzin) zakończony międzynarodowym egzaminem zewnętrznym TELC i uzyskaniem certyfikatu.
• Kurs języka angielskiego (180 godzin) zakończony międzynarodowym egzaminem zewnętrznym TELC i uzyskaniem certyfikatu.
• Kurs komputerowy ECDL Start (60 godzin) zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL.

Pomożemy Ci zmienić Twoją przyszłość!

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Projekt zakłada udział 570 uczestników (297 kobiet i 273 mężczyzn w wieku 25 do 64 lat).

Beneficjentem Ostatecznym może być:

• Osoba bezrobotna zarejestrowana we właściwych dla miejsca zameldowania Powiatowych Urzędach Pracy,
• Osoba niepracująca pozostająca bez zatrudnienia, jednocześnie nie zaliczająca się do kategorii bezrobotny, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
• Osoba ucząca się lub pracująca ( zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umów cywilno prawnych)
• Osoba w wieku od 25-64 roku życia,
• Osoba mieszkająca na terenach wiejskich i miast do 50 tyś. mieszkańców,
• Max średnie wykształcenie (ewentualnie w trakcie studiów)
• Poziom znajomości wybranego języka na poziomie A1,B1 (test weryfikujący)

www.jezykiiit.pl


MŁODZI I AMBITNI - POTRZEBNI OD ZARAZ!

Głównym celem projektu Młodzi i ambitni – potrzebni od zaraz! jest aktywizacja zawodowa niezatrudnionych absolwentów/ek do 27 roku życia zamieszkałych na obszarze powiatu: limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego.
Jeśli jesteś MŁODY I AMBITNY, ale nie masz pracy i chcesz koniecznie to zmienić?
Nie boisz się wyzwań i ciężkiej pracy? - Szukamy właśnie Ciebie!
Oferujemy:

Dla wszystkich uczestników:

 • Doradztwo indywidualne – 3 spotkania po 1 godzinie.
 • Doradztwo w formie sesji grupowych – 2 spotkania po 4 godziny dla każdej z grup.
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 5 spotkań po 5 godzin dla każdej z grup.
 • Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych – 3 spotkania po 3 godziny dla każdej z grup.
 • Kurs języka angielskiego (120 godzin) zakończony egzaminem TOEIC lub Kurs obsługi komputera (80 godzin) zakończony egzaminem ECDL Core.
Dla 70% Uczestników:
 • Kursy zawodowe do wyboru:
  • Kurs przedstawiciela/ki handlowego (80 godzin)
  • Kurs grafiki komputerowej (60 godzin
  • Kurs finansowo-księgowy (80 godzin)
  • Kurs prawa jazdy kat. B (30 godzin teorii + 30 godzin praktyk), kat. C (30 godzin teorii + 30 godzin praktyk), kat. C+E (30 godzin teorii + 25 godzin praktyk) + egzamin
  • Kurs operatora koparki (176 godzin) + egzamin
 • 3 miesięczny płatny staż zawodowy lub objęcie pośrednictwem pracy
Dodatkowo:
 • Stypendium szkoleniowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Pomożemy Ci zmienić Twoją przyszłość!

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Projekt zakłada udział 240 uczestników (132 kobiety i 108 mężczyzn do 27 roku życia) ze statutem absolwenta (do 12 miesięcy od ukończenia szkoły/uczelni).

Beneficjentem Ostatecznym może być:
 • Osoba bezrobotna zarejestrowana we właściwych dla miejsca zameldowania Powiatowych Urzędach Pracy powiatów: myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego,
 • Osoba niepracująca pozostająca bez zatrudnienia, jednocześnie nie zaliczająca się do kategorii bezrobotny, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • Osoba która nie ukończyła 27 roku życia,
 • Osoba ze statutem absolwenta szkoły lub uczelni wyższej I lub II stopnia – od dnia określonego na dokumencie ukończenia szkoły lub uczelni nie upłynęło 12 miesięcy,
 • Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze jednego z powiatów: myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego.

Więcej informacji  pod nr tel. 517 600 121 lub na:

www.mlodziiambitni.pl


 

GOTOWI DO PRACY

 

Celem projektu „Gotowi do pracy” jest aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia z powiatów: myślenickiego, nowosądeckiego i wadowickiego tj. nabycie nowych kwalifikacji oraz powrót na rynek pracy poprzez system różnorodnych szkoleń, praktyk, doradztwa w zakresie rozwoju własnej ścieżki zawodowej oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli określić mocne strony Uczestników, umocnić wiarę w siebie i we własne możliwości, przełamać poczucie izolacji i przygotować się do podjęcia pracy zawodowej.

Szkolenie składa się z następujących części:

         doradztwo indywidualne i określenie indywidualnego planu działania (3 godz./osobę)

         doradztwo w formie sesji grupowych (2 spotkania)

         warsztaty poszukiwania pracy (5 spotkań)

         warsztaty rozwoju kompetencji społecznych (3 spotkania)

         nauka języka angielskiego – 120godz. (3 godz. 2 razy w tygodniu) lub nauka obsługi komputera - 50 godz. (6 godz. 2 razy w tygodniu)

         kursy zawodowe do wyboru:

         kurs kasjer/ka handlowy/a z obsługą kasy fiskalnej 72 godz. + egzamin

         kurs kierowcy kat. B, C, C+E, D (do wyboru) + egzamin

         kurs księgowo – finansowy 80godz. + egzamin

         kurs ochrony mienia z licencją I stopnia 245godz. + egzamin

         praktyka płatna przez okres 2 miesięcy dla 70% Uczestników

         objęcie pośrednictwem pracy min. 60% Uczestników

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy:

         osoby niepracujące po 50 roku życia, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiatach: myślenickim, nowosądeckim lub wadowickim

         osoby bezrobotne po 50 roku życia, zarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiatach: myślenickim, nowosądeckim lub wadowickim

Rekrutacja do I edycji projektu rozpocznie się w dniu 24.09.2012r. i potrwa do 26.10.2012r.

Zapisy prowadzone będą podczas spotkań informacyjnych, a także w Biurze Projektu w Myślenicach. Osoby zainteresowane mogą złożyć dokumenty również poprzez Pocztę Polską.


CZYTAJ WIĘCEJ...

www.gotowidopracy.pl

Szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!

Angielski oraz Warsztaty Rozwoju Osobistego
Pomnożymy Twój kapitał...ludzki


Szkolenia dofinansowane dla mikro i małych przedsiębiorstw

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i zwiększenie potencjału zawodowego w zakresie kompetencji językowych oraz umiejętności psychospołecznych 120 pracowników spośród 90 wybranych przedsiębiorstw na terenie miasta Kraków oraz z powiatów: limanowskiego, myślenickiego i krakowskiego. Projekt ten, skierowany zarówno do kobiet jak i do mężczyzn, ma dostarczyć małopolskim przedsiębiorcom narzędzi wspierających ich konkurencyjność na rynku prac.


Projekt partnerski współfinansowany ze środków unijnych dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

Angielski i techniki Pamięciowe. Zapamiętywanie jest proste. 


Celem projektu jest podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego Pracowników Mikro i Małych Przedsiębiorstw z powiatu krakowskiego, myślenickiego oraz limanowskiego, dostarczając tym samym narzędzi wspierających konkurencyjność małopolskich firm. Aby podnieść skuteczność szkoleń z języka angielskiego, Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach technik pamięciowych, przynoszących niezwykłe efekty w nauce języków obcych. 
 


 
Strony internetowe: POLIMAN